Blauwe hardsteen

Granimar verwerkt uitsluitend blokken Belgische Blauwe Hardsteen uit de Henegouwse steengroeven. Granimar tovert uit de ruwe blokken blauwsteen en naargelang de toepassing wordt de blauwe steen op verschillende manieren behandeld (gefrijnd, gevlamd, gezoet, gebouchardeerd, …)

Petit Granit of Belgische Blauwe Hardsteen staat bekend als één van de betere bouwmaterialen in Europa en wordt ontgonnen in 3 grote Waalse regio’s : het Henegouws en Brabant plateau van Soignies, de Condroz en de centrale Ardennen. De 3 grootste exploitaties zijn geconcentreerd in de provincie Henegouwen. 

De grijsblauwe tint komt door de aanwezigheid van fijn koolstof en restjes crinoïden. 345 miljoen jaar geleden was Soignies overspoeld door een warme, ondiepe en kalme tropische zee.  Crinoïden zijn skeletjes van afgestorven zeelelies, diertjes die op de zeebodem leven en zich gedurende duizenden jaren opeenstapenelen in harde lagen.

 Naast zijn ouderdom en zijn petrografische kenmerken, is ook de paleontologie van Belgische Blauwe Hardsteen een element om tot een diagnose te komen en zodoende verwarring te vermijden met andere steensoorten uit het buitenland die weliswaar een gelijkaardig uitzicht vertonen maar vaak minder goede (technische) kwaliteiten bezitten.
 


Technische fiche

  Eenheid Min. Gem. Max.
Schijnbare volumemassa kg/m3 2683 2687 2700
Poreusheid
(onder vacuüm van 740 mm Hg)
vol.% 0.13 0.24 0.51
Thermische uitzetting
(20 à 75 °C)
mm/m°C 0.0043 0.0052 0.0065
Druksterkte
(5 x 5 x 5 cm)
N/mm2 132 152 174
Buigsterkte
(25 x 10 x 3 cm)
N/mm2 12.6 15.6 19.5