Belgische Blauwsteen: kwaliteitsproducten

Blauwe Steen uit Henegouwen is een niet poreuze kalksteen die zich opgedrongen heeft als één van de beste bouwmaterialen in de wereld, onder meer door de standvastigheid van zijn kwaliteit.  
Blauwe Steen uit Henegouwen is immers een levende materie die zich prachtig laat patineren.
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is Blauwe Steen niet het genre materiaal dat gemakkelijk vlekken opneemt.  Het volstaat hem goed te onderhouden.
De patine van de tijd en de gevolgen van het klimaat zijn elementen die ertoe bijdragen dat een gebouw pure authenticiteit uitstraalt.

De uitstekende fysische en mechanische eigenschappen van de Blauwe Steen uit Henegouwen worden door het ATG-kwaliteitslabel en de technische fiches van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) bevestigd en gewaarborgd.

Belgisch versus Aziatisch: Opletten voor koopjes!
Sedert enkele jaren ondervinden de Waalse sierstenen ernstige concurrentie van Aziatische materialen. Zowel India als Vietnam of China overspoelen de wereldmarkten met een hele resem uiteenlopende producten. Van deze producten heeft nog geen enkel zijn kwaliteiten bewezen onder onze klimaten, die toch bijzonder beproevend zijn voor stenen.  De opeenvolgende vriesperiodes zijn immers veel schadelijker dan een langdurige vriestoestand.  Verschillende recente realisaties in Aziatische steen vertonen nu reeds zorgwekkende tekenen van verval, die het ergste doen vrezen voor hun levensduur.  Vanuit een esthetisch oogpunt vertonen de exotische materialen zeer uiteenlopende kenmerken die vaak erg ver verwijderd zijn van deze van onze traditionele stenen. 

Daarenboven staat het gebruik van materialen die van de andere kant van onze planeet moeten komen, haaks tegenover het streven naar een duurzame levenskwaliteit.

(cfr. www.carrieresduhainaut.com)

BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN: MILIEUVRIENDELIJK
Belgische Blauwsteen is een op en top natuurlijk product: lage milieukost en minimaal energieverbruik. Inlandse natuursteen moet niet worden gefabriceerd maar enkel worden gezaagd, bewerkt en beperkt getransporteerd. De levensduur is onbeperkt! Eeuwelang kan arduin de oorspronkelijke staat behouden.